V minulosti byl součástí zlínské radnice i zájezdní hostinec. Pak vyhořela

Nejstarší zmínka o zlínské radnici pochází ze 16. století. Nynější podoba radnice pochází roku 1923, kdy byla vystavena na místě původní, vyhořelé budovy. Autorem projektu je zlínský rodák, architekt František Lydie Gahura. 

Nejstarší zmínka o zlínské radnici se datuje do roku 1569. Byla to jednopatrová budova na západní straně rynku. 

Ve druhé polovině roku 1586 byla dokončena stavba nové radnice. Závěř 16. století, kdy byla radnice nově postavena, bylo pro zlínské obyvatele obdobím hospodářského rozmachu. Jedno její křídlo tenkrát sloužilo jako zájezdní hostinec. 

Až do pořáru roku 1921 bylo na stěně u vstupu do zasedací síně v prvním patře k vidění kamenné ostění s renesančním vlysem a s vytesaným datem 1586. O podobě původní renesanční budovy radnice se nedochovaly žádné poznatky. 

Na historických fotografiích je vidět, že levá strana průčelí radnice je tvořena architektonicky odlišnou budovou. Toto ukazuje, že budova radnice byla v první polovině 19. století rozšířena z jižní strany o dům zlínského rolníka Matulíka. 

Na konci 19. století se uvažovalo o stavbě nové budovy radnice, od té se nakonec ustoupilo a obec se musela spokojit s opravami staré budovy. 

V tomto stavu radnice přečkala i období celé první světové války, až do soboty 27. srpna 1921 kdy o půl šesté večer vypukl požár. Stará radnice vyhořela i se sousedním hostincem "Na rožku". 

Úsilí za postavení nové radnice však začalo ještě před požárem a to v červenci 1918. Město zadalo zakázku na vypracování návrhů na stavbu nové radnice prostějovské firmě R. Konečný a J. Nedělník. Tyto náčrty se nepodařily. Proto byla v roce 1920 vypsána další soutěž na projekt výstavby nové radnice. V roce 1921 se městská rada rozhodla ke stavbě honosné radnice podle návrhu zlínského architekta Františka Lydie Gahury, který studoval u pražského architekta proferora Jana Kotěry. 

K položení základního kamene nové radnice došlo 13. srpna 1922. Radnice nese známky modernistické až kubistické inspirace, kterou Gahura načerpal při svých studiích. Jeho dílem je i socha kováře umístěná na severní fasádě budovy. 

Stavba byla dokončena a zkolaudována v polovině roku 1924.

Za starostování Tomáše Bati v letech 1936 až 1937 byla budova radnice rozšířena směřem do Bartošovy ulice až k domu Žaludkova krejčovství. 

Dnes je budova radnice symbolem Zlína a své místo má i ve znaku města. 

INFORMACE:

Adresa: Náměstí míru 12, Zlín
  • Líbil se Vám tento článek?
  • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů.

  • Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

    Partneři portálu: